Просмотр одиночного сообщения
Old 05-02-2014, 04:54   #22
mafalda
Banned
 
Сообщений: 14,137
Проживание:
Регистрация: 01-08-2008
Status: Offline
Цитата:
Сообщение от Питер FM
Но повторю-2дня в месяц можно без больничного.

вы щас научите,как присесть на каренсси

Poissaolot
Sairauspoissaolo
Ilmoita sairauden aiheuttamasta poissaolosta viipymättä vastuukouluttajallesi ja esitä terveydenhoitajan tai lääkärin antama sairaustodistus. Alle 10-vuotiaan lapsen sairaus rinnastetaan omaan sairauteen.

Lomamatkat, työlomat yms.
Opiskellessasi työvoimakoulutuksessa sinulle ei voida myöntää koulutusaikana vapaata lomamatkoja tai ansiotyötä varten. Mikäli olet varannut ulkomaanmatkan ennen kuin olet saanut tiedon koulutukseen hyväksymisestä, on sinun saatava työ- ja elinkeinotoimiston hyväksyntä matkallesi.

Asiointivapaat
Vastuukouluttaja voi myöntää sinulle asiointivapaata henkilökohtaisten asioiden hoitoa varten enintään yhden päivän. Vapaasta on sovittava etukäteen. Kouluttajan on vapaan tarvetta arvioidessaan noudatettava työelämän periaatteita. Pyrithän hoitamaan henkilökohtaiset asiat opetuspäivien ja -tuntien ulkopuolella.

Poissaolot merkitään aina päiväkirjaan.

Koulutuksen keskeyttäminen
noudattaa lakia julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta (916/2012, JTYPL), joka määrää opiskelijan oikeusaseman perusteista seuraavaa:

5. luku 4 § Opiskelijan oikeudet ja velvollisuudet

Opiskelijalla on oikeus saada koulutus- tai opetussuunnitelman mukaista opetusta ja oikeus suorittaa opintoja työvoimakoulutuksen keston ajan. (1 mom.) Opiskelijan tulee osallistua säännöllisesti opetukseen ja edetä opinnoissaan koulutus tai opintosuunnitelmassa tarkoitetulla tavalla. (2 mom.)

5. luku 5 § Koulutuksen keskeyttäminen
Jos opiskelija ei etene opinnoissaan 4 §:n 2 momentissa tarkoitetulla tavalla( osaamisen tunnustamisesta) tai hän on ollut luvatta poissa yhdenjaksoisesti viisi koulutuspäivää, opiskelijavalinnasta päättänyt työ- ja elinkeinotoimisto tekee päätöksen koulutuksen keskeyttämisestä.

Koulutuspalvelun tuottaja on velvollinen ilmoittamaan koulutuksen keskeyttämisperusteiden täyttymisestä ts. opiskelija ei etene opinnoissaan tai on ollut luvatta poissa yhdenjaksoisesti viisi koulutuspäivää opiskelijavalinnasta päättäneelle työ- ja elinkeinotoimistolle. Ennen päätöksen tekemistä työ- ja elinkeinotoimisto varaa opiskelijalle tilaisuuden tulla kuulluksi. Keskeyttämispäätökseen liitetään oikaisuvaatimusosoitus.Työ- ja elinkeinotoimiston tekemästä keskeyttämispäätöksestä ilmoitetaan viipymättä opiskelijalle.

Jos olet sairas yli 3 peräkkäistä osallistumispäivää, toimita Kelaan lääkärin tai terveydenhoitajan todistus. Poissaolopäiviltä ei makseta kulukorvausta.Poissaoloa koulutuksesta tai opiskelusta ei tarvitse ilmoittaa.кела
 
0
 
0
    Ответить с цитированием