Вернуться   Финляндия по-русски » Жизнь в Финляндии » Suomenkielinen keskustelupalsta
Логин
Пароль

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме Рейтинг: Рейтинг темы: Голосов - 3, средняя оценка - 3.67. Опции просмотра
Old 14-01-2009, 00:16   #1
tire53
Registered User
 
Аватар для tire53
 
Сообщений: 16
Проживание:
Регистрация: 13-01-2009
Status: Offline
Sormien läpi

Minkä takia Suomessa viranomaiset, joiden tehtävänä on nimenomaan lakien noudattamisen valvonta, katsovat sormien läpi lakien silminnähtävää laiminlyöntiä?

ULKOMAALAISVIRASTON PÄÄTÖS:

Ulkomaalaisvirasto ei ole myöntänyt Suomen kansalaisuutta tehdystä ilmoituksesta.

PERESTELUT:
Hakija ei täytä laissa asetettuja edellytyksiä Suomen kansalaisuuden saamiseksi. Esitetyn selvityksen perusteella on jäänyt epäselväksi, milloin hakijan isä on menettänyt Suomen kansalaisuutensa. Siten ei ole tullut selvitetyksi, onko hakija entinen Suomen kansalainen vai nykyisen tai entisen Suomen kansalaisen jälkeläinen.

Hakija ei voisi saada Suomen kansalaisuutta ilmoituksella entisen Suomen kansalaisen jälkeläisenä, jos hakijan isä olisi menettänyt Suomen kansalaisuutensa ennen 1.1.1928. Tätä ennen menetetty Suomen kansalaisuus ei oikeuta kansalaisuuden saamiseen entisen Suomen kansalaisen jälkeläisenä.

MUUTOKSENHAKU HELSINGIN HALLINTO-OIKEUTEEN:

Päätös on ristiriidassa kansalaisuuslain 60 § kanssa. Laissa ei mainita, että entisten suomen kansalaisten jälkeläisten tulee osoittaa, milloin entiset Suomen kansalaiset saivat toisen maan kansalaisuuden menettäen samalla Suomen kansalaisuuden.

Kun minä hain Suomen kansalaisuutta, 1928-luvusta ei ollut mainintaa yhdessäkään virallisessa paperissa, joka oli tarkoitettu kansalaisuuden hakemista varten. Helsingin Ulkomaalaispoliisissa hakemuksen vastaanoton yhteydessä minua vakuutettiin siitä, että kaikki paperit ovat kunnossa ja että käsittely ei kestä kauaa. Siihen aikaan kyseinen laki oli ollut voimassa jo puolentoista vuoden ajan, joten siinä ajassa heille oli jo ehtinyt kertyä kokemusta kyseisestä asiasta.

Minä asun nyt siis Suomessa, maassa, joka on isieni synnyinmaa. Minun elämääni niin henkistä kuin fyysistäkin kuitenkin vaikeutetaan sillä, että minulle ei myönnetä Suomen kansalaisuutta ilmoituksesta, vaikka minä olen Suomen kansalaisen jälkeläinen. Minulle on periaatekysymys saada kansalaisuus ilmoituksesta.
Pyydän tutkimaan Suomen kansalaisuutta koskevan hakemukseni.


HALLINTO-OIKEUDEN RATKAISU:

Hallinto-oikeus hylkää valituksen ja oikeudenkäyntikuluvaatimuksen.

PERESTELUT:
Kansalaisuuslain 60§:n 1 momentin mukaan entinen Suomen kansalainen saa Suomen kansalaisuuden ilmoituksesta, jos hän on ennen lain voimaantuloa 1.6.2003 menettänyt Suomen kansalaisuuden:
1) Suomen kansalaisuuden menettämisestä annetun lain (181/1927) 1§:n 1 momentin;
2) Suomen kansalaisuuden saamisesta ja menettämisestä annetun lain (325/1941) 10§:n;
3) kansalaisuuslain (401/1968) 8§:n; tai
4) kansalaisuuslain muuttamisesta annetun lain (585/1984) 8§:n perustella.

Kansalaisuuslain 60§:n 2 momentin mukaan ulkomaalainen, joka on täyttänyt 18 vuotta saa Suomen kansalaisuuden ilmoituksesta, jos hänen:
1) vanhempansa on saanut Suomen kansalaisuuden muulla tavoin kuin kansalaistamalla; tai
2) vanhempansa oli Suomen kansalainen tämän lain tullessa voimaan taikka jos vanhempi on ennen tämän lain voimaantuloa kuollut, mutta oli kuollessaan Suomen kansalainen; tai
3) vanhemmallaan olisi oikeus saada Suomen kansalaisuus 1 momentin nojalla taikka jos kuolleen vanhemman osalta 1 momentin edellytykset Suomen kansalaisuuden takaisin saamiseksi täyttyisivät.

Vuonna 1953 syntynyt Venäjän federaation kansalainen Tirkkonen katsoo olevansa oikeutettu saamaan Suomen kansalaisuuden ilmoituksesta, koska hänen isällään Antti Armas Antinpoika Tirkkosella olisi ollut 60§:n 1 momentin nojalla oikeus saada takaisin Suomen kansalaisuus. Tirkkosen mukaan hänen isänsä on menettänyt Suomen kansalaisuutensa aikaisistaan 1930-luvulla.

Laki Suomen kansalaisuuden menettämisestä (181/1927) on tullut voimaan 1.1.1928, joten kansalaisuuslain 60§:n 1 momenttia voidaan soveltaa, jos henkilö on menettänyt Suomen kansalaisuuden 1.1.1928 tai sen jälkeen.

Tirkkosen esittämisestä Kansallisarkiston todistuksesta 9.8.2000 ja 9.2.2006 käy ilmi, että Kuopion läänin Leppävirran pitäjässä vuonna 1862 syntynyt Tirkkosen isoisän isä Simo/Simon Andersin/Antinpoika Tirkkonen on ollut kirjattuna Pietarissa toimineen Suomen passiviraston arkistoon kuuluvaan vuosien 1904–1918 passinhaltijain kortistoon. Hänen poikansa eli Tirkkosen isoisä Antti/Anders Simonpoika Tirkkonen on kortistoon kirjattujen tietojen mukaan syntynyt aviolapsena 17.4.1891. Inkerin suomalaisen Toksovan evankelisluterilaisen seurakunnan vuosien 1910–1924 aakkosellisen rippikirjan tietojen mukaan Tirkkosen isä syntynyt aviolapsena 14.5.1916.
 
0
 
0
    Ответить с цитированием
Old 14-01-2009, 00:18   #2
tire53
Registered User
 
Аватар для tire53
 
Сообщений: 16
Проживание:
Регистрация: 13-01-2009
Status: Offline
Tirkkosen esittämisestä edellä mainituista ei ilmene, milloin Tirkkosen vuonna 1916 syntyneestä isästä on tullut Neuvostoliiton kansalainen. Sitä ei voida varmuudella todetta myöskään mainittujen asiakirojen eikä Tirkkosen oman selvityksen perusteella. Asiassa ei näin ollen voida luotettavasti todetta, onko Tirkkosen isä ollut vielä 1.1.1928 Suomen kansalainen. Kansalaisuuden menettämisen ajankohdan osoittavien asiakirojen hankkimisen hankaluuden tai mahdottomuuden perustella ei voida katsoa, että kansalaisuuden saamisen edellytys ilmoitusmenettelyssä täyttyy.
Suomen kansalaisuuden saamisen edellytykset ilmoituksen perusteella on määritelty kansalaisuuslain 60§:ssä. Ulkomaalaisviraston ilmoitusmenettelyä koskeneessa tiedotteessa ”Suomen kansalaisuus ilmoituksesta” kesäkuulta 2003 nimenomaisesti mainittu, että siinä kerrotaan kansalaisuuden saamisen edellytykset menettelytavat pääpiirteittäin.

SELVITYS:


Mikä yhteys voi olla Neuvostoliiton kansalaisuuden saamisella ja Suomen kansalaisuuden menetyksellä?
Arkiston asiakirjojen mukaan, jotka on hovioikeus todennut oikeiksi, isäni on vuoteen 1924 ollut Suomen kansalainen.
Ensimmäisessä oikeuden päätöksen osassa on selkeästi lueteltu Suomen kansalaisuuden menettämisestä määritellyn lain pykälät ja niiden ilmestymisvuodet.
Millä tavoin seuraavan neljän vuoden aikana hän on voinut menettää Suomen kansalaisuuden, jos ensimmäistä kertaa kyseinen laki (181/1927) astui voimaan vasta vuonna 1928?
Näin ollen siihen asti hän on ollut Suomen kansalainen riippumatta hänen asuinmaastaan.
Väite, että minun isä olisi menettänyt Suomen kansalaisuuden muuttaessa Neuvostoliittoon ei pidä paikkaansa, koska hän asunut samassa kylässä, eli Lempäälässä, ennen Venäjän vuoden 1917 tapahtumia ja myöskin sen jälkeen. Tämän perusteella, muuttoa Neuvostoliittoon ei ole tapahtunut eikä kansalaisuuden menetystä tämän perusteella ole voinut olla.
Hallinto-oikeuteen minua ei kutsuttu edes asian käsittelyyn. Valtuuttamani asianajajan tilalla käsittelyssä oli läsnä toinen asianajaja, jota en ollut valtuuttanut hoitamaan asiaani. Tasa-arvoa oikeuden edessä on nyt rikottu UVI:n hyödyksi, koska vastaajan argumentteja ei ollut vahvistettu asiakirjoin. Samoin puuttuu istunnoissa pidetty pöytäkirja.
Eduskunnan oikeusasiamiehen kansliasta, mihin otin yhteyttä oikeuden päätöksen jälkeen, saapui seuraava vastaus:

VASTAUKSEN EDUSKUNNAN OIKEUSASIAMIEHEN KANSLIASTA:

Pyysitte kirjeessänne eduskunnan oikeusasiamiestä tutkimaan Ulkomaalaisviraston (nykyään Maahanmuuttovirasto) ja Helsingin hallinto-oikeuden kansalaisuushakemustanne koskevat ratkaisut. Mielestänne Teillä olisi oikeus saada Suomen kansalaisuus kansalaisuuslain 60§:n 1 momentin mukaan ilmoituksella.

Asianne esiteltiin apulaisoikeusasiamies Jukka Lindstedtille.

Hän katsoi, että Ulkomaalaisvirasto ja Helsingin hallinto-oikeus ovat ratkaisseet kansalaisuushakemuksenne näille vironomaisille kuuluvan harkintavallan rajoissa lainmukaisesti. Oikeusasiamies ei voi puuttua siihen, miten vironomainen tai tuomioistuin on käyttänyt sille lain mukaan kuuluvaa harkintavaltaa, jos harkintavaltaa ei ole ylitetty tai käytetty väärin.
Oikeusasiamies ei myöskään voi muuttaa tai kumota vironomaisten tai tuomioistuintien ratkaisuja

Asiaa ratkaistaessa apulaisoikeusasiamiehellä oli käytettävissään Ulkomaalaisviraston (18.1.2006) sekä Helsingin hallinto-oikeuden (31.1.2007) kansalaisuusasiassanne tekemät päätökset.
 
0
 
0
    Ответить с цитированием
Old 14-01-2009, 09:26   #3
Aalo
Registered User
 
Сообщений: 14
Проживание: Ирландия
Регистрация: 09-12-2008
Status: Offline
Hallinto-oikeudessa on hyvin harvoin suullisia käsittelyitä, joihin asianosaiset kutsutaan paikalle kuultaviksi. Niitä on enemmän kuin ennen, mutta vieläki hyvin vähän. Ja siis ihan lainmukaista on se, että oikeusasiamies ei voi muuttaa viranomaisten päätöksiä, viranomaispäätöksiä voi muuttaa vain tuomioistuimen määräyksestä tai viranomainen omatoimisesta. Muuten tiedäthän, että jos sinulle vakuutetaan virastossa, että kaikki on kunnossa ja ei pitäisi olla enää mitään epäselvääkää niin viranomainen on myös tästä sanomisestaan vastuussa? Tämä ihan sivuhuomautuksena.

Aiotko valittaa asiasta korkeimpaan hallinto-oikeuteen?
 
0
 
0
    Ответить с цитированием
Old 15-05-2009, 13:15   #4
tire53
Registered User
 
Аватар для tire53
 
Сообщений: 16
Проживание:
Регистрация: 13-01-2009
Status: Offline
Добрый день! Возможно я плохо сформулировал на финском языке поэтому пишу на русском. Какая может идти речь о суде второй инстанции, если суда первой инстанции даже не было. Какой суд может проходить без истца или хотя бы его адвоката. Даже протокол судебного заседания не вёлся, пришла только отписка, и то спустя 8 месяцев.
 
0
 
0
    Ответить с цитированием
Old 01-06-2009, 01:55   #5
Old_Guy
Registered User
 
Сообщений: 17
Проживание:
Регистрация: 06-02-2008
Status: Offline
Voisiko olla kysymys maara-ajoista jossa tuo olisi ollut tehtävä?

http://www.allianssi.fi/ajankohtaista/2003-12.html
Seuraavassa käsitellään kesäkuun alusta voimaan tullutta uutta kansalaisuuslakia (359/2003) erityisesti silmälläpitäen ns. määräajassa tehtävää kansalaisuusilmoitusta.

Uuden kansalaisuuslain 60 §:n mukaan
"Entinen Suomen kansalainen saa Suomen kansalaisuuden ilmoituksesta, jos hän on ennen tämän lain voimaantuloa menettänyt Suomen kansalaisuuden:
1) Suomen kansalaisuuden menettämisestä annetun lain (181/1927) 1 §:n 1 momentin;
2) Suomen kansalaisuuden saamisesta ja menettämisestä annetun lain (325/1941) 10 §:n;
3) kansalaisuuslain (401/1968) 8 §:n; tai
4) kansalaisuuslain muuttamisesta annetun lain (584/1984) 8 §:n perusteella.

Ulkomaalainen, joka on täyttänyt 18 vuotta, saa Suomen kansalaisuuden ilmoituksesta, jos hänen:
1) vanhempansa on saanut Suomen kansalaisuuden muulla tavoin kuin kansalaistamalla; ja
2) vanhempansa oli Suomen kansalainen tämän lain tullessa voimaan taikka jos vanhempi on ennen tämän lain voimaantuloa kuollut, mutta oli kuollessaan Suomen kansalainen; tai
3) vanhemmallaan olisi oikeus saada Suomen kansalaisuus 1 momentin nojalla taikka jos kuolleen vanhemman osalta 1 momentin edellytykset Suomen kansalaisuuden takaisin saamiseksi täyttyisivät.

Suomen kansalaisuutta ei kuitenkaan saa 2 momentissa tarkoitettu henkilö, jos hän on entinen Suomen kansalainen, joka on hakemuksestaan vapautettu Suomen kansalaisuudesta.

Edellä 1 ja 2 momentissa tarkoitettu ilmoitus on tehtävä viiden (5) vuoden kuluessa tämän lain voimaantulosta."

Lainkohdan 4 momentista ja lain voimaantulosta seuraa, että ilmoitus on tehtävä 21.5.2008 mennessä
 
0
 
0
    Ответить с цитированием
Old 27-12-2011, 14:58   #6
tire53
Registered User
 
Аватар для tire53
 
Сообщений: 16
Проживание:
Регистрация: 13-01-2009
Status: Offline
После того, как было отказано по заведомо надуманному требованию доказать, что в 1928 г. отец еще являлся гражданином Финляндии.
При этом прекрасно осознавая, что страна получила независимость десятью годами раннее, и при отсоединении от России члены семьи моего отца являлись гражданами Финляндии. А законы принимаемые Финляндией после отсоединения её от России, никаким образом не могли повлиять на финнов, оказавшихся волей судьбы на территории соседнего государства. Следовательно, назвать их бывшими гражданами нельзя — они не отказались от гражданства Финляндии, но никакие доводы и доказательства не брались в расчет.
Когда же, после поисков дополнительной информации, в многочисленных архивах России, к осени 2010г, мной были получены исчерпывающие сведения о семье моего отца. Они имели статус иностранных граждан, (гражданство финское), а также не получали гражданство СССР, и причиной репрессии в июле 1931 г. стало их намерение принять финское подданство, и уехать в Финляндию. Так как согласно законодательства о гражданстве Российской Федерации, в ноябре 1930 г. был введен упрощенный порядок приема в гражданство СССР, и каждое лицо находившееся на территории СССР, признавалось гражданином Союза ССР, поскольку не доказана его принадлежность к иностранному государству.
Когда с вновь полученными документами я обратился в Управление по делам иностранцев, которое и отказало мне в получении гражданства по заявлению по выше указанной причине, документы у меня попросту не приняли, при этом цинично заявив, что прием документов закончен в 2008 г. Подробности на моей странице tire53.narod.ru
 
0
 
0
    Ответить с цитированием
Old 27-12-2011, 17:46   #7
leijona3
Пользователь
 
Аватар для leijona3
 
Сообщений: 25,490
Проживание: Suomi
Регистрация: 30-10-2006
Status: Offline
Цитата:
Сообщение от tire53
После того, как было отказано по заведомо надуманному требованию доказать, что в 1928 г. отец еще являлся гражданином Финляндии.
Подробности на моей странице tire53.narod.ru

Я не пойму в чём Ваша проблема?
В документах написано,что Вы переехали в 1996 году в Суоми...
Или это о ком то другом написано?
 
0
 
0
    Ответить с цитированием
Old 27-12-2011, 19:17   #8
tire53
Registered User
 
Аватар для tire53
 
Сообщений: 16
Проживание:
Регистрация: 13-01-2009
Status: Offline
Цитата:
Сообщение от leijona3
Я не пойму в чём Ваша проблема?
В документах написано,что Вы переехали в 1996 году в Суоми...
Или это о ком то другом написано?

Когда, после многочисленных обращений во всевозможные архивы России к 2010г. мной всё же были получены исчерпывающие сведения о семье моего отца, что они имели статус иностранных граждан гражданство финское, и не получали гражданство СССР. А также то, что причиной репрессии в июле 1931 г. стало их намерение принять финское подданство и уехать в Финляндию, после того как согласно законодательству о гражданстве Российской Федерации, в ноябре 1930 г. был введен упрощенный порядок приема в гражданство СССР. Каждое лицо находившееся на территории СССР, признавалось гражданином Союза ССР, поскольку не доказана его принадлежность к иностранному государству.
Когда с вновь полученными документами я обратился в Управление по делам иностранцев, которое и отказало мне в получении гражданства по заявлению по выше указанной причине, документы у меня попросту не приняли, при этом цинично заявив, что прием документов закончен в 2008 г.

Последнее редактирование от tire53 : 27-12-2011 в 19:28.
 
0
 
0
    Ответить с цитированием
Old 27-12-2011, 19:29   #9
leijona3
Пользователь
 
Аватар для leijona3
 
Сообщений: 25,490
Проживание: Suomi
Регистрация: 30-10-2006
Status: Offline
Цитата:
Сообщение от tire53
документы у меня попросту не приняли, при этом цинично заявив, что прием документов закончен в 2008 г.

Я задала Вам вопрос.
Ещё раз спрошу.
Вы живёте в Суоми с 1996 года?
 
0
 
0
    Ответить с цитированием
Old 27-12-2011, 20:09   #11
leijona3
Пользователь
 
Аватар для leijona3
 
Сообщений: 25,490
Проживание: Suomi
Регистрация: 30-10-2006
Status: Offline

Там букв много-читать неохота...
Раз Вы уже 15 лет здесь ,подав на гражданство 9 лет назад,имели бы его сейчас.
 
0
 
0
    Ответить с цитированием
Old 30-12-2011, 15:15   #12
Vnik
Кіт Кiтофєїч
 
Аватар для Vnik
 
Сообщений: 13,758
Проживание:
Регистрация: 13-02-2008
Status: Offline
Нуу, если цифра 53 в нике год рождения, то человек переехал в 43 года. В этом возрасте с нуля язык учится очень тяжело. На бытовом уровне только, "миня, синя, ен юммярря"
 
0
 
0
    Ответить с цитированием
Old 30-12-2011, 16:25   #13
tire53
Registered User
 
Аватар для tire53
 
Сообщений: 16
Проживание:
Регистрация: 13-01-2009
Status: Offline
Цитата:
Сообщение от leijona3
Там букв много-читать неохота...
Раз Вы уже 15 лет здесь ,подав на гражданство 9 лет назад,имели бы его сейчас.

Модератор уже успел удалить ваше сообщение насчёт моего знания языка, могу вас заверить что оно достаточное, так как работая таломиесом часто приходится пользоваться телефоном, который специально выдаётся для служебного пользования для приёма заявок и дежурства.

Что касается гражданства по прошению я его специально не брал. Я не беженец и не ищу политического убежища. А кто получил гражданство 9 лет назад, не раз об этом пожалели, когда за финский паспорт пришлось пожертвовать российским. Знаете невыгодный обмен.
 
0
 
0
    Ответить с цитированием
Old 30-12-2011, 16:30   #14
do_scrum
Registered User
 
Сообщений: 6,191
Проживание:
Регистрация: 22-03-2009
Status: Offline
Цитата:
Сообщение от tire53
Модератор уже успел удалить ваше сообщение насчёт моего знания языка, могу вас заверить что оно достаточное, так как работая таломиесом часто приходится пользоваться телефоном, который специально выдаётся для служебного пользования для приёма заявок и дежурства.

Что касается гражданства по прошению я его специально не брал. Я не беженец и не ищу политического убежища. А кто получил гражданство 9 лет назад, не раз об этом пожалел когда за финский паспорт пришлось пожертвовать российским. Знаете невыгодный обмен.

Ну, сейчас-то этого требования нет. Можно иметь двойное гражданство.

На гражданство можно подать через 5 лет проживания по визе А, не являясь ни беженцом, ни политическим. Язык сдать на 3-тий уровень и все.

-----------------
Don't feed the troll...
 
0
 
0
    Ответить с цитированием
Old 30-12-2011, 16:36   #15
tire53
Registered User
 
Аватар для tire53
 
Сообщений: 16
Проживание:
Регистрация: 13-01-2009
Status: Offline
Цитата:
Сообщение от do_scrum
Ну, сейчас-то этого требования нет. Можно иметь двойное гражданство.

На гражданство можно подать через 5 лет проживания по визе А, не являясь ни беженцом, ни политическим. Язык сдать на 3-тий уровень и все.


Я же ясно выразился, я не просил и не собираюсь просить, само слово прошение я не приемлю.
 
0
 
0
    Ответить с цитированием
Old 30-12-2011, 16:37   #16
leijona3
Пользователь
 
Аватар для leijona3
 
Сообщений: 25,490
Проживание: Suomi
Регистрация: 30-10-2006
Status: Offline
Цитата:
Сообщение от tire53
Модератор уже успел удалить ваше сообщение насчёт моего знания языка, могу вас заверить что оно достаточное, так как работая таломиесом часто приходится пользоваться телефоном, который специально выдаётся для служебного пользования для приёма заявок и дежурства.

Что касается гражданства по прошению я его специально не бралю Я не беженец и не ищу политического убежища. А кто получил гражданство 9 лет назад, не раз об этом пожалел когда за финский паспорт пришлось пожертвовать российским. Знаете невыгодный обмен.

Тогда я не вижу причин вашего упрямства.
И при чём здесь беженцы?
На гражданство подают и ингерманландцы и те ,кто переехал по работе или по браку.
Тем более не понимаю Вашу принципиальность ,учитывая вашу любовьь к росс. паспорту.
 
0
 
0
    Ответить с цитированием
Old 30-12-2011, 16:42   #17
do_scrum
Registered User
 
Сообщений: 6,191
Проживание:
Регистрация: 22-03-2009
Status: Offline
Цитата:
Сообщение от tire53
Я же ясно выразился, я не просил и не собираюсь просить, само слово прошение я не приемлю.

На сайте мигри это переводится как "подача заявления на гражданство".

-----------------
Don't feed the troll...
 
0
 
0
    Ответить с цитированием
Old 30-12-2011, 16:46   #18
tire53
Registered User
 
Аватар для tire53
 
Сообщений: 16
Проживание:
Регистрация: 13-01-2009
Status: Offline
Цитата:
Сообщение от leijona3
Тогда я не вижу причин вашего упрямства.
И при чём здесь беженцы?
На гражданство подают и ингерманландцы и те ,кто переехал по работе или по браку.
Тем более не понимаю Вашу принципиальность ,учитывая вашу любовьь к росс. паспорту.

Вам бы следовало побольше читать, тогда бы вы не стали ставить в один ряд ингерманландцев и финнов. Вы же эстонцев не ставите, это совсем другой народ.
 
0
 
0
    Ответить с цитированием
Old 30-12-2011, 16:55   #19
leijona3
Пользователь
 
Аватар для leijona3
 
Сообщений: 25,490
Проживание: Suomi
Регистрация: 30-10-2006
Status: Offline
Цитата:
Сообщение от tire53
Вам бы следовало побольше читать, тогда бы вы не стали ставить в один ряд ингерманландцев и финнов. Вы же эстонцев не ставите, это совсем другой народ.

ууу,как у Вас всё туманно...
А карелы и финны-тоже другои народ?
 
0
 
0
    Ответить с цитированием
Old 30-12-2011, 18:14   #20
Vnik
Кіт Кiтофєїч
 
Аватар для Vnik
 
Сообщений: 13,758
Проживание:
Регистрация: 13-02-2008
Status: Offline
У него кровь голубая и арийское происхождение. Наверное, и форма черепа правильная..
 
0
 
0
    Ответить с цитированием
Old 30-12-2011, 18:59   #21
tire53
Registered User
 
Аватар для tire53
 
Сообщений: 16
Проживание:
Регистрация: 13-01-2009
Status: Offline
Christmas-Tree

Цитата:
Сообщение от leijona3
ууу,как у Вас всё туманно...
А карелы и финны-тоже другои народ?

А вы что сомневаетесь?
 
0
 
0
    Ответить с цитированием
Old 30-12-2011, 19:04   #22
leijona3
Пользователь
 
Аватар для leijona3
 
Сообщений: 25,490
Проживание: Suomi
Регистрация: 30-10-2006
Status: Offline
Цитата:
Сообщение от tire53
А вы что сомневаетесь?

Так что на счёт карел?
 
0
 
0
    Ответить с цитированием
Old 30-12-2011, 21:38   #23
tire53
Registered User
 
Аватар для tire53
 
Сообщений: 16
Проживание:
Регистрация: 13-01-2009
Status: Offline
Цитата:
Сообщение от leijona3
Так что на счёт карел?

Я сам с Карелии, а вам если интересно введите в поисковик "карелы" и получите исчерпывающую информацию

Каре́лы (общее самоназвание — карельск. karjalaiset) — финно-угорский народ, проживают в основном в России: в Республике Карелия, Тверской области; и в восточной Финляндии. Язык — карельский прибалтийско-финской подгруппы финно-угорской группы уральской семьи. Верующие в России — в большинстве своем православные, в Финляндии — лютеране и православные.
можете воспользоваться также этой ссылкой
 
0
 
0
    Ответить с цитированием
Old 30-12-2011, 22:48   #24
leijona3
Пользователь
 
Аватар для leijona3
 
Сообщений: 25,490
Проживание: Suomi
Регистрация: 30-10-2006
Status: Offline
Цитата:
Сообщение от tire53
Я сам с Карелии, а вам если интересно введите в поисковик "карелы" и получите исчерпывающую информациюЯ Вас спросила.
Мне не требуется пользоваться поисковиком ,потомучто я сама из этого народа...
Финны и карелы-разные народы или один и тот же?
 
0
 
0
    Ответить с цитированием
Old 31-12-2011, 00:11   #25
tire53
Registered User
 
Аватар для tire53
 
Сообщений: 16
Проживание:
Регистрация: 13-01-2009
Status: Offline
Post

Цитата:
Сообщение от leijona3
Я Вас спросила.
Мне не требуется пользоваться поисковиком ,потомучто я сама из этого народа...
Финны и карелы-разные народы или один и тот же?

Да это разные народы. Кое кто конечно мечтает о большой Финляндии включающей в себя Карелию.
Больше читайте, и пожалуйста не отвлекайте людей пустыми сообщениями в которых нет смысла, у вас их 14,5 тысяч, или стремитесь попасть в книгу рекордов Гинеса?
 
0
 
0
    Ответить с цитированием
Old 31-12-2011, 00:40   #26
leijona3
Пользователь
 
Аватар для leijona3
 
Сообщений: 25,490
Проживание: Suomi
Регистрация: 30-10-2006
Status: Offline
Cool

Цитата:
Сообщение от tire53
Да это разные народы.

Да?
А как же тогда мои финский муж , а также мои финские родственникки , которые себя считают карелами , живушие на земле своих предков?
Вот и видно, что ничего вы не знаете -ни о карелах , ни о ингерманландских финнах...
 
0
 
0
    Ответить с цитированием
Old 31-12-2011, 12:03   #27
tire53
Registered User
 
Аватар для tire53
 
Сообщений: 16
Проживание:
Регистрация: 13-01-2009
Status: Offline
Цитата:
Сообщение от leijona3
Да?
А как же тогда мои финский муж , а также мои финские родственникки , которые себя считают карелами , живушие на земле своих предков?
Вот и видно, что ничего вы не знаете -ни о карелах , ни о ингерманландских финнах...

С таким же успехом можно считать и потомков цыган живущих в Финляндии, на родине своих предков, разница лишь в том сколько поколений предков жило на ней.

Согласно летописей, финны появились ещё за 2 тысячи лет до нашей эры, а к 8 веку заселили большую часть территории современной Финляндии. А первые упоминания о карелах относятся только к 1066г. и то в Новгородских берестяных грамотах.
Уж если кто и претендует на пальму первенства кроме финнов, то это шведы и саамы, но отнюдь не карелы
 
0
 
0
    Ответить с цитированием
Ответ


Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Опции просмотра Оценка этой теме
Оценка этой теме:

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать сообщения

vB коды Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.» Объявления на Doska.fi

» Галерея Финляндии

» Реклама на Doska.fi

» Общение в городах

» Реклама на Russian.fi


Часовой пояс GMT +3, время: 05:49.

Russian.fi - Финляндия по-русски © Suomitech Oy, 2002-2019 При использовании материалов с сайта указание ссылки на russian.fi обязательно